Hr-software

Kun jij je personeel de werkplek van de toekomst bieden?

De uitdagingen van nu

De war on talent eist in de toekomst nog meer van hr-afdelingen: het aantrekken van talent, maar ook talentontplooiing, het actief ondersteunen van een gezonde leefstijl, het bewaren van cohesie en tegelijkertijd het faciliteren van werken op afstand. Van Gaals ‘totale mens’-principe heeft  zijn intrede gedaan op de arbeidsmarkt.

De juiste hr-software helpt de hr-manager bij dit voortdurend groeiende takenpakket en de uitdagingen die hiermee gepaard gaan.

Maatwerk waar maatwerk gewenst is

Heb jij inzicht in de vaardigheden van je medewerkers? Heb je zicht op de skills gap in je organisatie? Kun je zien wie de certificaten heeft om door te groeien of een vacante positie in te vullen?

Studio Maui ontwikkelt software die oplossingen biedt voor deze vraagstukken. Dit doen we met software op maat, omdat we geloven dat elke organisatie uniek is. Werkt een stuk generieke software al naar wens? Dan vinden we uiteraard niet opnieuw het wiel uit, maar integreren we deze software in een totaaloplossing.

Onze hr-software

Roostermanagement

Stem het personeelsaanbod automatisch af op de benodigde productie.

Lees verder

Urenregistratie

Laat medewerkers hun uren registreren en rapporteer dit wekelijks aan je klanten.

Lees verder

Verlofregistratie

Zorg voor tevreden medewerkers doordat verlof eerlijk en snel toegezegd wordt.

Lees verder

Gps-tracking

Weet op ieder moment waar je vloot zich bevindt.

Lees verder

Gamification

Onderneem stappen om je personeel gelukkiger te maken.

Lees verder

Enquêtesoftware

Meet en analyseer de stemming onder je medewerkers.

Lees verder

Gamification in software-ontwikkeling

Het gevaar van nieuwe software is dat je medewerkers (goedbedoeld) opzadelt met meer administratieve handelingen die werkplezier juist in de weg staan.

Dit kan anders: door gamification-elementen te implementeren in de software, verhogen we de toewijding, motivatie en prestaties van gebruikers. Hiermee voorkomen we dat je medewerkers een nieuw programma als overweldigend ervaren en links laten liggen. Gamification verhoogt de betrokkenheid.

Vissen met het juiste aas

De arbeidsmarkt wordt beschreven als een almaar krimpende vijver. Het beschikbare talent bijt niet zomaar. Werknemers hechten steeds meer waarde aan werkgeluk, nu en in de toekomst. Mensen willen gezien en gewaardeerd worden. Hier ligt een belangrijke taak voor iedere hr-medewerker – een taak waar wij je graag bij ondersteunen.

We spreken graag een keer af